RADNO VREME STUDENTSKE SLUŽBE OD 12-14 ČASOVA

Prijem studenata u Studentskoj službi će se vršiti isključivo od 12 do 14 časova.
Molimo sve studente da poštuju radno vreme Studentske službe!