PROLEĆNI SEMESTAR, ŠKOLSKA 2021/2022. GODINA

UVODNA PREDAVANJA za studente I, II i III godine će se realizovati u četvrtak 17.02.2022.godine po istaknutom Rasporedu uvodnih predavanja OVDE.

ONLINE nastava za studente I godine počinje 21.02.2022.godine.

ONLINE nastava za studente II i III godine počinje 28.02.2022.godine.

Nastavni materijal studenti mogu preuzeti sa internet strane Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo u okviru padajućeg menija:
NASTAVA/Online nastava
i/ili u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Raspored blok nastave u semestru biće pravovremeno istaknut na oglasnoj tabli VJ Valjevo.

 

JESENJI SEMESTAR, ŠKOLSKA 2021/2022. GODINA

OBAVEŠTENJE za studente II i III godine osnovnih strukovnih studija
 
Od ponedeljka 01.11.2021.godine počinje realizacija ONLINE nastave na II i III godini osnovnih strukovnih studija.
ONLINE nastava će se odvijati po Rasporedima ONLINE nastave.
Nastavni materijal možete preuzimati putem linka datog u okviru padajućem menija: NASTAVA/ONLINE nastava.

 

Raspored nastave za I godinu osnovnih strukovnih studija za studijski program:

Raspored nastave za II godinu osnovnih strukovnih studija za studijski program:

Raspored nastave za III godinu osnovnih strukovnih studija za studijski program: