RASPORED ZA POLAGANJE ISPITA – DR MIROSLAV MEDENICA

Raspored za polaganje ispita  iz predmeta ,,Informacioni sistemi I” i predmeta ,,Operativni sistemi i korisnički softveri”  možete da preuzmete ovde.

 

Predmetni nastavnik,
dr Miroslav Medenica