Rasporedi ispita u APRILSKOM ispitnom roku za školsku 2021/2022. godinu

1. Raspored ispita za studente osnovnih strukovnih studija (OSS) u APRILSKOM ispitnom roku za školsku 2021/2022. godinu možete da preuzmete OVDE.
2. Raspored ispita za studente specijalističkih strukovnih studija (SSS) u APRILSKOM ispitnom roku za školsku 2021/2022. godinu možete da preuzmete  OVDE.
3. Raspored ispita za studente master strukovnih studija (MSS) u APRILSKOM ispitnom roku za školsku 2021/2022. godinu možete da preuzmete  OVDE.