Rasporedi nastave OSS, SSS i MSS u prolećnom semestru školske 2022/23.godine

Rasporedi nastave za studente osnovnih strukovnih studija studijskog programa: Industrijsko inženjerstvo.

Rasporedi nastave za studente osnovnih strukovnih studija studijskog programa: Energetska efikasnost i čista energija

Rasporedi nastave za studente osnovnih strukovnih studija studijskog programa: Kompjuterski mašinski sistemi-modul Kompjutersko projektovanje i modeliranje

Rasporedi nastave za studente osnovnih strukovnih studija studijskog programa: Kompjuterski mašinski sistemi-modul Kompjuterizovani proizvodni sistemi

Rasporedi nastave za studente specijalističkih strukovnih studija studijskog programa: Industrijsko inženjerstvo

Rasporedi nastave za studente master strukovnih studija studijskog programa: Kompjuterski mašinski sistemi.

Napomene:

– nastava u prolećnom semestru počinje u petak 17. februara 2023. godine

– Ukoliko je rasporedom časova predviđeno da se prvo održavaju vežbe i/ili DON, one se neće održati u prvom terminu ukoliko prvo nisu održana predavanja.