REZULTATI KOLOKVIJUMA – DR MILOŠ PETRONIJEVIĆ

 

Rezultate kolokvijuma iz predmeta  Integralno upravljanje kvalitetom proizvoda – MSS, možete preuzeti OVDE.

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Integralno upravljanje kvalitetom – SSS, možete preuzeti ovde.

Rezultate kolokvijuma iz predmeta Sistem kvaliteta, možete preuzeti ovde.