Rezultati kolokvijuma – TEHNIČKA MEHANIKA I

Rezultate prvog kolokvijuma iz Tehničke mehanike I možete preuzeti ovde.