Senzori i aktuatori – kolokvijum za smerove Kompjuterski mašinski sistemi i Energetska efikasnost i čista energija

Prvi kolokvijum iz predmeta Senzori i aktuatori, za smerove Kompjuterski mašinski sistemi i Energetska efikasnost i čista energija,
biće održan u još dva termina, oba u Amfiteatru III: u utorak 11. 05. 2021. godine od 17:30 h do 19 h, i
u sredu 12. 05. 2021. od 15:45 h do 17:15 h.

Predmetni nastavnik,
Nada Ratković Kovačević