Spisak studenata koji su ostvarili pravo da zadrže status studenta na teret budžeta u školskoj 2022

Spisak studenata koji su ostvarili pravo da zadrže status studenta na teret budžeta u školskoj 2022. možete pogledati ovde.