STRUČNA PRAKSA – obavljene posete firmama ELITAS, AGENA i KLEEMANN

 

U okviru stručne prakse studenti treće godine i specijalističkih studija obišli su nekoliko firmi iz oblasti proizvodnog mašinstva, programiranja CNC mašina i projektovanja i izrade liftova.

Prva firma koju su studenti posetili bila je firma ELITAS koja posluje u oblasti projektovanja i proizvodnje svetlećih reklama. Studenti su se pored osnovnih podataka o firmi upoznali i sa tehnološkim postupkom proizvodnje, sa CAD softverima koji se koriste za projektovanje, kao i sa svakom proizvodnom operacijom pojedinačno.

U četvrtak 22. decembra organizovana je poseta fabrikama AGENA i KLEEMAN koje se nalaze u industrijskoj zoni u Šimanovcima. Studenti su se u pogonu firme AGENA upoznali sa radom savremenih CNC mašina, mašinskom obradom i proizvodnjom i ispitivanjem klipnjača različitih dimenzija i za različite vrste motora. Takođe, u odeljenju za dizajn proizvoda dobili smo informacije o načinu projektovanja i softverima koji se koriste.

U firmi za projektovanje i proizvodnju liftova KLEEMANN nakon uvodne prezentacije o firmi studenti su obišli pogone za transport i skladištenje liftova, kao i pogone za proizvodnju, montažu i elektroniku koja se ugrađuje u liftove.

U pomenutim firmama našim studentima omogućeno je obavljanje prakse (u nekim firmama bi praksa bila plaćena) sa mogućnošću zapošljavanja po završetku škole.

Veliku zahvalnost iskazujem svim studentima, učesnicima pomenutih poseta i svim zaposlenima koji su učinili da nam boravak u njihovim fabrikama bude koristan i zanimljiv.

Nastavnik praktične nastave
Slobodan Milošević