STRUČNA PRAKSA – obavljene posete Ikarbusu i LG-u

 

U okviru stručne prakse studenti treće godine osnovnih i prve godine specijalističkih studija obavili su posete fabrici autobusa Ikarbus i predstavništvu LG-a za klimatizaciju, grejanje i hlađenje sa sedištem u Beogradu.

Studenti su se u pogonu fabrike Ikarbus upoznali za tehnološkim postupkom proizvodnje autobusa, posetili projektni biro fabrike za razvoj proizvoda i saznali u kojim to CAD softverima rade projektanti u toj fabrici.

U LG akademiji održano je predavanje na kome su studenti slušali o razvijenom dodatku za AutoCAD od strane LG-a pomoću kog mogu projektovati instalacije koristeći unapred definisane delove i mašine. Studenti su aktivno učestvovali u predavanju i od strane predavača bili pozvani da i sami nešto nacrtaju, u čemu su bili uspešni.

U obe pomenute institucije je moguće obavljati stručnu praksu uz uredno overen uput za stručnu praksu, za šta su studenti pokazali interesovanje.

Zahvaljujem se svima koji su se odazvali pozivu i pokazali zavidan nivo interesovanja i znanja.

Nastavnik praktične nastave,
Slobodan Milošević