Stručna praksa
Za sve informacije koje se odnose na realizaciju Stručne prakse, studenti se mogu obratiti predmetnom nastavniku dr Andrijani Đurđević (e-mail: adjurdjevic@atssb.edu.rs).