Studentska služba neće raditi u ponedeljak

U ponedeljak, 26.12.2022.  studentska služba  neće  raditi. Potvrde o redovnom studiranju, samo ovog dana, studenti mogu podići u studentskoj službi odseka Beogradska politehnika, u sedištu Akademije u Katarine Ambrozić, broj 3.