SVEČANA DODELA DIPLOMA – petak, 06.10.2017. u 17,00h

 

Dragi studenti,

Obaveštavamo vas da će se SVEČANA DODELA DIPLOMA održati u petak, 06/10/2017. godine s početkom u 17,00h u Sali V.

Na dodelu diploma se pozivaju svi studenti osnovnih i specijalističkih studija koji su diplomirali od 01/10/2016. godine. Svi studenti koji diplomiraju do kraja ove školske godine, odnosno do 29/09/2017. godine DOBIĆE diplome na pomenutoj dodeli.

Diplomu će moći da preuzmu samo studenti koji su izmirili sve obaveze prema školi. Vaše zaostale obaveze možete izmiriti najkasnije do četvrtka, 05/10/2017. god. Na sam dan dodele se neće primati uplatnice, stoga apelujemo na sve studente da na vreme izmire dugovanja.

Nema dodatnih troškova koji se tiču preuzimanja diploma, jer je izrada i izdavanje diplome uračunata u troškove završnog rada koje student plaća do dana diplomiranja.

Student može preuzeti svoju diplomu lično i mora pokazati važeći dokument za identifikaciju. Umesto studenta diplomu može preuzeti drugo lice, isključivo uz overeno ovlašćenje (overava se u opštini, kod javnog beležnika ili u sudu).

Studenti koji tog dana ne preuzmu diplomu, istu mogu preuzeti svakog radnog dana od 08,00 do 15,00 časova u Studentskoj službi (Kancelarija 9.).