Tehnička mehanika 1 – Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum iz predmeta Tehnička mehanika 1 biće održan u četvrtak 14.01.2021. godine u 14 h u amfiteatru V. Korišćenje mobilnih telefona je zabranjeno.