Tehnička mehanika II – Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum iz predmeta Tehnička mehanika II biće održan u utorak 18.05.2021. godine u 16,35 h u amfiteatru V. Korišćenje mobilnih telefona je zabranjeno.

Predmetni nastavnik,
dr Andreja Stefanović