TEHNIČKO CRTANJE

Obaveštavaju se studenti prve godine koji su dobili slike 7 i 8 u prvom zadatku prvog grafičkog rada, da iste ne postoje, te će studenti koji su dobili sliku br. 7 raditi sliku 1, a studenti koji su dobili sliku broj 8 radiće sliku broj 2.
Takođe se može preuzeti materijal sa drugog predavanja, koji će pomoći u  izradi domaćeg, kao i prvog grafičkog rada.
Materijal sa drugog predavanja možete preuzeti ovde.
Predmetni nastavnik