Upis diferencijalnog programa

Potrebna dokumenta upis:

 

  1. Kopija uverenja o diplomiranju ili diplome,
  2. Dokaz o uplati u iznosu od 3.000,00 dinara na ime troškova, koji obuhvataju 2000 din. za uverenje o položenim ispitima, 700 din. za indeks i 300 din. za obrasce,
  3. Uverenje o položenim ispitima (izdaje škola)
  4. izvod iz matične knjige rođenih (original)
  5. overena kopija diplome ili uverenje o diplomiranju (original)
  6. dve slike formata 4,5 x 3,5cm-jedna slika formata 2,5 x 2cm (ove tri slike moraju biti iste)
  7. 500 din. po priznatom ispitu za Rešenje o priznavanju ispita (izdaje škola, videti u tabeli broj priznatih ispita i iznos za uplatu)
  8. Školarina 22.500,00 din. u dva dela.

Indeks i identifikacionu karticu popunjava kandidat lično.Sve uplate se vrše preko žiro računa: 840-2054666-92.