UPIS I OBNOVA DRUGE I UPIS TREĆE GODINE STUDIJA

 

Obaveštavamo studente koji u školskoj 2019/2020. godini upisuju DRUGU, odnosno TREĆU godinu studija, da će Podnošenje dokumenata za UPIS/ OBNOVU početi u ponedeljak, 30.09. i trajaće do petka, 04.10.2019. godine na šalteru škole od 12,00 do 14,00 časova.

Pri upisu studenti podnose sledeću dokumentaciju:

1. indeks,

2. obrazac za upis naredne godine studija (dobija se u školi),

3. dva ŠV-20 obrasca (dobijaju se u školi),

4. dokaz o uplati na ime prenosa bodova (studenti koji imaju nepoložene ispite iz prethodnih godina studija).

Upis je OBAVEZAN za sve studente‚ koji konkursnu dokumentaciju moraju popuniti lično i predati referentu na šalteru Škole!

Nakon izvršenog upisa studenti će blagovremeno biti obavešteni o terminima preuzimanja indeksa. Prilikom preuzimanja indeksa studenti koji su na budžetu plaćaju 400,00 dinara na ime troškova Zdravstvenog potpornog udruženja (plaćanje se vrši u gotovini u Studentskoj službi).

Uspešnu školsku 2019/2020. godinu želi Vam kolektiv Visoke tehničke škole Novi Beograd!

Uslovi za UPIS i OBNOVU druge, i UPIS treće godine

STUDENTI KOJI SU NA BUDŽETU moraju ostvariti minimum 48 ESPB za upis druge godine, odnosno minimum 96 ESPB za upis treće godine, da bi ostali u istom statusu.

STUDENTI KOJI PLAĆAJU ŠKOLARINU moraju ostvariti minimum 37 ESPB za upis druge godine, odnosno minimum 74 ESPB za upis treće godine.

Studenti su stekli uslov za upis druge, odnosno treće godine, a imaju nepoložene ispite iz prethodne godine, moraju da obnove predmet/e koje nisu položili i imaju sledeće obaveze prema Školi:

1. Naknada za obnovu predmeta koje nisu položili a prenose ih u narednu godinu i plaćaju 870 din po ESPB bodu (Primer: Predmet Materijali ima vrednost od 6 ESPB te obnova tog predmeta košta 6*870=5220). Naknada za obnovu predmeta uplaćuje se pri upisu na žiro račun Škole.

Prvu godinu studija obnavljaju studenti koji su stekli manje od 37 ESPB, drugu godinu studija obnavljaju studenti koji su stekli manje od 74 ESPB.

Studenti koji su plaćali školarinu a u prethodnoj godini su ostvarili najmanje 48 ESPB, odnosno, 96 ESPB, stekli su pravo da studiraju na teret budžeta, ako budu rangirani u okviru ukupnog broja studenata čije se studiranje finansira iz budžeta. Ti studenti podnose zahtev (molbu)* direktoru Škole.

Rangiranje obuhvata studente upisane iste školske godine i vrši se polazeći od broja ostvarenih ESPB bodova i postignutog uspeha, po postupku utvrđenom opštim aktom.

Potrebna dokumenta za upis godine za sve studente:

1. Popunjen obrazac za upis godine studija (dobija se na šalteru škole);

2. Popunjena dva ŠV-20 obrasca (dobijaju se na šalteru škole);

3. Indeks;

4. Dokaz o uplati za obnovu predmeta (870*ESPB=) za studente koji nisu položili sve ispite iz prve, odnosno druge godine studija (svrha uplate: Prenos bodova)

5. Studenti koji su na budžetu plaćaju 400 dinara za Zdravstveno potporno udruženje (plaća se u Studentskoj službi).

*Obrazac molbe se dobija na šalteru škole. Uz obrazac studenti podnose dokaz o uplati u iznosu od 2.000,00 dinara.

SVE UPLATE SE VRŠE NA ŽIRO RAČUN:

840-2054666-92

Sekretarijat Škole