Dobrodošli na upis 2022!

Objavljen je Кonkurs za drugi upisni rok u kojem su dati svi podaci u vezi sa brojem preostalih mesta za upis i terminima upisnih aktivnosti.

Informacije o studijskim programima pogledajte u Informatoru, a informacije o prijemnom ispitu pročitajte u priručnicima za prijemni.

 

U prvu godinu osnovnih strukovnih studija školske 2022/2023. godine upisuju se studenti na tri studijska programa, i to:

  • Mašinsko inženjerstvo sa dva modula: 
    • modul Kompjutersko projektovanje i CNC sistemi i
    • modul Grejna rashladna i procesna tehnika
  • Energetska efikasnost i čista energija
  • Industrijsko inženjerstvo
  • Kompjuterski mašinski sistemi Valjevo