Svi kandidati za upis na specijalističke i master studije prijavljuju se na konkurs u toku septembra, 2021. godine u sedištu Akademije, Katarine Ambrozić 3 u kancelariji K2-3 kod pomoćnika sekretara Akademije. Kandidati će pri prijavljivanju dobiti informacije u vezi sa terminima prijemnog ispita. Dodatne informacije se mogu dobiti i preko telefona Akademije 011/6410990


Pravo upisa

Pravo upisa na spcijalističke strukovne studije imaju kandidati koji su prethodno završili odgovarajuće osnovne strukovne studije u obimu od minimum 180 ESPB bodova;  Pod odgovarajućim studijama podrazumevaju se studije koje pripadaju istoj oblasti kao i specijalističke strukovne studije, za koje kandidat konkuriše.

Pravo upisa mogu ostvariti i kandidati koji su prethodno završili osnovne strukovne studije iz nekih drugih oblasti tehničke struke u obimu od najmanje 180 ESPB bodova ili su prethodno završili akademske studije u obimu od najmanje 180 ESPB bodova iz odgovarajuće oblasti, pod uslovom da prethodno urade pristupni rad kojeg brane pred Komisijom za prijem studenata na specijalističke strukovne studije.


O studijskom programu

Na studijskom programu se posebno mogu izdvojiti oblasti edukacije studenata iz novih tehnologija, transportnih sistema, spajanja svih vrsta materijala, obrade svih vrsta materijala, kompjuterske simulacije i modeliranja sistema, inženjerstva održavanja tehničkih sistema, upravljanja kvalitetom i menadžmentom.
Studijski program daje nadogradnju znanja i omogućuje osposobljavanje strukovnim specijalistima da prate i primenjuju najnovija dostignuća na polju primene računara u projektno-proizvodne svrhe, da sagledavaju najnovija tehnološka dostignuća, da analiziraju i upoređuju tehnološke varijante i primenjuju savremene metode sa ciljem ostvarivanja boljih proizvodnih rezultata, na način koji pokazuje profesionalan pristup struci.
Svrha ove profesije i zanimanja je da obezbedi specijalistima kompetentnciju da po završetku studija rade u poslovno proizvodnim sistemima, u pripremi proizvodnje, kao menadžeri-programeri, u proizvodnji, u sektoru kontrole kvaliteta i u informatičkom centru poslovno-proizvodnih sistema, kao i kompetencije za samozapošljavanje specijaliste kao preduzetnika i time obezbedi podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća u određenim industrijama.
Jaka informatička podrška industrijskom inženjerstvu učinila je ovaj studijski program jedinstvenim na obrazovnom tržištu i dala mogućnost da se sve korišćene metode i tehnike industrijskog inženjerstva koriste uz kompjutersku podršku što daje posebni domen i efikasnost u rešavanju problema iz ove oblasti.