UPIS STUDENATA KOJIMA JE OSTALA ODBRANA ZAVRŠNOG/SPECIJALISTIČKOG/MASTER RADA

Svi studenti koji su upisani u školsku 2021/22. godinu u statusu samofinansirajućeg studenta,  a ostao im je nepoložen samo Završni rad i školska 2022/23. godina im je četvrta, peta godina ili šesta godina studiranja (za osnovne), odnosno treća godina studiranja  (specijalističke), ili treća ili četvrta godina (master) i prelazi (upisani po rešenju o priznavanju ispi  ta ) kojima je ostao samo nepoložen završni rad imaju mogućnost da ne plate školarinu za  taj broj ESPB koliko ima Završni rad ako diplomiraju  do 31.10.2022. godine.

Studenti su u obavezi da upišu školsku godinu.

Molbu studenti dobijaju u studentskoj službi.

Poslednji dan za upis je 04.10.2021. godine.

Studenti na budžetu u toku redovnog trajanja studija imaju mogućnost da upišu produženu godinu na budžetu, a samofinansirajući studenti  imaju mogućnost  da ne plate školarinu za završni rad ukoliko diplomiraju do kraja oktobra. Ukoliko ne diplomiraju do navedenog datuma, plaćaju školarinu najkasnije pri prijavi završnog rada.

 

Studentska služba