Upis u šk. 2022/2023. godinu – više godine studija

KORAK 1 – Popuniti obrazac ŠV20 na e-student nalogu

KORAK 2 – Izvršiti biranje predmeta na  e-student nalogu

KORAK 3 – Izvršiti uplatu -samofinasirajući studenti i studenti na budžetu (za upisane ESPB bodove preko 60)

KORAK 4 – Popuniti obrasce

KORAK 5 – Izvršiti upis preko šaltera SS u predviđenim terminima.

Studenti  koji u toku školske 2021/22 godine ukupno ostvare najmanje 48 ESPB, ispunjavaju uslov da se rangiraju na budžet – upisani školske 2019/20, 2020/21, 2021/22 godine (pogledaj obaveštenje)

Studenti koji u toku školske 2021/22 godine ukupno ostvare manje od  48 ESPB upisuju se u statusu samofinasirajućeg studenta.