Uputstvo za izradu završnog rada

Uputstvo za izradu završnog rada u docx formatu  možete preuzeti ovde, a u doc formatu ovde.