Uputstvo za realizaciju stručne prakse za OSS, SSS i MSS

Uputstvo za realizaciju stručne prakse:
– za studente OSS i SSS možete pogledati OVDE;
– za studente MSS možete pogledati OVDE.