VAŽNO OBAVEŠTENjE ZA ODBRANE ZAVRŠNIH, SPECIJALISTIČKIH I MASTER RADOVA

Na molbu studenata produžen je prelazni rok za odbranu radova (završnih, specijalističkih i master sa primenjeno istraživačkim radom) tako da se isti mogu odbraniti do 29.10.2021. godine.

Mole se svi potencijalni kandidati da u što kraćem roku definišu svoje Teme kod Mentora i izvrše prijavu svog rada na šalteru studentske službe.

 

 

U Beogradu-Zemunu 04.10.2021. godine

                                                                                                    IZ SEKRETARIJATA