Adresa: Radnička 20, 21 000 Novi Sad (E-gimnazija)
Tel: 021 469 626
Mob: 069 799 902
E-mail: visoka-tehnicka@e-gimnazija.org

 

Visokoškolska jedinica Novi Sad je organizaciona jedinica Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Beograda. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je Odlukom br. 612-00-02409/2014-04 od 26.12.2014. godine akreditovala ovu visokoškolsku ustanovu i studijski program Industrijsko inženjerstvo sa informatikom.

E-gimnazija je gimnazija opšteg smera sa velikom primenom informatičkih tehnologija u nastavi. Osnovana je 2008. godine i do sada je izvela dve generacije maturanata, njih 110 je upisalo na prvom mestu tehničke fakultete i uspešno studiraju, ali ima i učenika na ekonomiji, pravu, poljoprivredi, turizmu, fiskulturi i medicini. Škola trenutno ima 250 učenika u redovnoj nastavi. Svaki učenik ima laptop kao i svaki naš profesor. Takođe, svaki učenik ima svoju i-mejl adresu i lako komunicira sa profesorima.

 

USLOVI UPISA

Škola upisuje prvu generaciju studenata strukovnih studija na smeru Industrijsko inženjerstvo sa informatikom. Nastavni plan i program je kreiran po ugledu na najsavremenije standarde i prati razvoj modernih tehnologija u industriji i ostalim granama privrede. Studije traju tri godine (6 semestara), a predmeti su jednosemestralni. Završetkom studija student stiče 180 ESPB. Stručna praksa je obezbeđena u najuspešnijim preduzećima u Novom Sadu i okolini.

Visokoškolska jedinica Novi Sad u školskoj 2016/2017. godini upisuje na osnovne strukovne studije 60 samofinansirajućih studenata u prvu godinu studija.

Pravo upisa imaju kandidati sa završenom srednjom školom u trogodišnjem i četvorogodišnjem trajanju. Kandidati polažu klasifikacioni ispit iz matematike ili testa iz tehničko-tehnološke oblasti, opšte računarske tehnike i matematike (kombinovani test), po sopstvenom izboru. Prilikom upisa kandidati dostavqaju sledeća dokumenta:

  • diplomu o završenoj srednjoj školi (original i overena kopija),
  • svedočanstva svih razreda srednje škole (originali i overene kopije),
  • izvod iz matične knjige rođenih (original),
  • 3 fotografije (3,5×4,5 cm) za indeks koji dobijaju u školi,
  • dokaz o uplati na ime klasifikacionog ispita u iznosu od 5.000,00 dinara,
  • dokaz o uplati na ime manipulativnih troškova u iznosu od 5.000,00 dinara (uplaćuje se tek pri upisu, nakon polaganja klasifikacionog ispita).

 

VAŽNI DATUMI U VEZI SA UPISOM U PRVU GODINU školske 2016/2017. godine

  • Podnošenje dokumenata za upis – 27, 28. i 29. jun;
  • Prijemni ispit – 07. jul u 16,00 časova u E-gimnaziji
  • Upis primljenih kandidata – 14. jul u 16,00 časova u E-gimnaziji

 

STUDIJSKI PROGRAM

Strukturu studijskog programa po semestrima možete pogledati ovde.

 

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program možete pogledati ovdepdf

 

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Opšti cilj studijskog programa je da studenti usvoje principe profesionalne etike u svojoj struci, steknu sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica, da se podjednako osposobe za samostalno rešavanje problema i za timski rad, steknu sposobnost primene znanja u praksi i praćenja novina u struci, kao i da razviju spretnost u komunikaciji i saradnji sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

Posebni cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih industrijskih inženjera – informatičara za potrebe poslovno-proizvodnih sistema Srbije, koji su sposobni da pripreme proizvodnju korišćenjem najnoviji informatičkih tehnologija.

 

OSPOSOBLJENOST DIPLOMIRANIH STUDENATA

Diplomirani studenti na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo sa informatikom osposobljeni su da unapređuju i planiraju proizvodnju, upravljaju proizvodnjom, uvode standarde i sisteme kvaliteta, rade sa bazama podataka, kreiraju industrijske informacione sisteme, formiraju računarske mreže, programiraju internet aplikacije i dr.

 

STEČENO ZVANJE I STRUČNI NAZIV

Diplomirani studenti na studijskom programu Industrijsko inženjerstvo sa informatikom stiču 180 ESPB i stručni naziv: Strukovni inženjer industrijskog inženjerstva (skr.: struk. inž. ind. inž.).

 

GALERIJA

Na sledećem linku možete pogledati fotografije škole u VJ Novi Sad.