Adresa: Koste Abraševića 1, 14 000 Valjevo, (Srednja tehnička škola)
Tel.: 014 222 098
Mob: 062 807 13 34
E-mail: valjevo@visokatehnicka.edu.rs

 

Visokoškolska jedinica Valjevo je organizaciona jedinica Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Beograda. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je Odlukom br. 612-0-02409/2014-04 od 26.12.2014. godine akreditovala ovu visokoškolsku ustanovu i studijski program Kompjuterizovani proizvodni sistemi.

Tehnička škola Valjevo je počela sa radom 1939. godine i jedna je od najuspešnijih i najopremljenijih sredwih škola na teritoriji Republike Srbije. Škola radi u područjima mašinstva i obrade metala, saobraćaja, elektrotehnike, geodezije, građevinarstva, hemije, nemetala i grafičarstva, a polaznicima omogućava korišćenje najsavremenijih kabineta, biblioteke, računarskog centra i bazena.

USLOVI UPISA

Škola upisuje prvu generaciju studenata strukovnih studija na smeru Kompjuterski mašinski sistemi. Nastavni plan i program je kreiran po ugledu na najsavremenije standarde i prati razvoj modernih tehnologija u industriji i ostalim granama privrede. Studije traju tri godine (6 semestara), a predmeti su jednosemestralni. Završetkom studija student stiče 180 ESPB. Stručna praksa je obezbeđena u najuspešnijim preduzećima u Valjevu i okolini.

Visokoškolska jedinica Valjevo upisuje na osnovne strukovne studije 60 samofinansirajućih studenata u prvu godinu studija.

CILJ STUDIJSKOG PROGRAMA

Opšti cilj studijskog programa je da studenti usvoje principe profesionalne etike u svojoj struci, steknu sposobnost analize, sinteze i predviđanja rešenja i posledica, da se podjednako osposobe za samostalno rešavanje problema i za timski rad, steknu sposobnost primene znanja u praksi i praćenja novina u struci, kao i da razviju spretnost u komunikaciji i saradnji sa užim socijalnim i međunarodnim okruženjem.

Posebni cilj studijskog programa je obrazovanje strukovnih inženjera za potrebe mašinske industrije Srbije, koji će biti kompetentni da brzo i kvalitetno modeluju mašinske elemente i konstrukcije, izrađuju tehničku dokumentaciju, pripreme NC program obrade dela korišćenjem savremenih CAD/CAM paketa i izrade delove na CNC mašinama alatkama.

 

OSPOSOBLJENOST DIPLOMIRANIH STUDENATA

Diplomirani studenti na studijskom programu Kompjuterizovani proizvodni sistemi osposobljeni su za projektovanje tehnologije za CNC mašine, programiranje CNC mašina, eksploataciju i održavanje CNC mašina, za rad u tehničkoj i operativnoj pripremi. Takođe, diplomirani studenti mogu raditi u proizvodnji i sektoru kontrole kvaliteta, u informatičkom centru poslovno-proizvodnih sistema, i kao programeri.

 

STEČENO ZVANJE I STRUČNI NAZIV

Diplomirani studenti na studijskom programu Kompjuterizovani proizvodni sistemi stiču 180 ESPB i stručni naziv: Strukovni inženjer mašinstva (skr.: struk. inž. maš.)

GALERIJA

Na sledećem linku možete pogledati fotografije škole u VJ Valjevo.