Poštovane koleginice i kolege, dragi diplomirani studenti svih nivoa studija Visoke tehničke škole strukovnih studija, a sada Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo!

Vi ste završili svoje studije i stekli diplomu Visoke tehničke škole strukovnih studija, a sada Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, ipak, nadamo se da se ovim neće završiti i naša saradnja. Želeli bismo da uspostavimo i održimo dobre kolegijalne i poslovne odnose sa vama, na obostrano zadovoljstvo i korist.

U cilju umrežavanja, informisanja, razmene iskustva i znanja, međusobne komunikacije alumnista Visoke tehničke škole strukovnih studija, a sada Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, kao i održavanja veze Visoke tehničke škole strukovnih studija, a sada Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo sa svojim diplomiranim studentima odlučili smo da formiramo Alumni klub  Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo.

Formiranje jedinstvene baze diplomiranih studenata Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo omogućiće, u narednom periodu, formiranje kluba alumnista Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, sa ciljem povezivanja i razvijanja saradnje između Škole, alumnista Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, kao i preduzeća, organizacija ili institucija u kojima ste ili ćete biti zaposleni.

Zadatak našeg Alumni kluba je da omogući nastavak druženja uspostavljenog u toku studija i doprinese jačanju struke. Drugi njegov važan zadatak je da pruži pomoć diplomiranim studentima i uspostavi aktivnu i konstantnu saradnju Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo s jedne, i privrede i društva s druge strane. Ponovnim uspostavljanjem kontakata, ostvarivanjem i unapređenjem stručne, obrazovne, poslovne i lične međusobne saradnje – između onih koji se bave istom ili sličnom profesijom, doprinosi se poboljšanju kvaliteta i života u Školi, promovisanju i angažovanju obrazovnih i istraživačkih kapaciteta Škole, promovisanju struka i unapređenju kvaliteta i društvenog života alumnista Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo. Očekujemo da će ovaj klub, na osnovu iskustva članova Alumnija, Školi dati i korisne informacije potrebne za unapređenje studijskih programa, nastavnih metoda, prenošenje praktičnih znanja i slično.

Da biste postali član Alumnija Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo, dovoljno je da podnesete zahtev na: alumni@visokatehnicka.edu.rs . Članstvo u Alumniju je dobrovoljno i besplatno.

Članstvom u Alumniju stičete mogućnost bržeg i lakšeg rešavanja poslovnih problema i dilema, kao i ostvarivanje različitih poslovnih aranžmana, na osnovu očekivane prakse dobrih odnosa između članova Alumnija.

Vaše primedbe, sugestije, ideje i predlozi koji bi doprineli poboljšanju rada Alumni kluba Odseka Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo su svakako dobrodošli! Možete ih poslati na mejl: alumni@visokatehnicka.edu.rs , a mi ćemo se potruditi da ih maksimalno uvažimo.

Pristupnicu možete da preuzmete ovde.