CENOVNIK ZA 2023/24. školsku godinu

Cenovnik za 2022/23 školsku godinu možete pogledati na linku.

ŠKOLARINA ZA DRŽAVLJANE RS60 ESPB1 ESPB
Osnovne studije (osim za posebno navedene studijske programe)87.000,001.450,00
Osnovne studije - Mrežne informacione tehnologije108.000,001.800,00
Osnovne studije - Mehatronika120.000,002.000,00
Osnovne studije - Zdravstvena nega108.000,001.800,00
Osnovne studije - studijski programi iz oblasti dizajna147.000,002.450,00
Specijalističke studije153.000,002.550,00
Master studije 153.000,002.550,00
Master studije - Industrija 4.0162.000.002.700,00
Master studije - studijski programi iz oblasti dizajna162.000,002.700,00
ŠKOLARINA ZA STRANE DRŽAVLJANE
Osnovne studije (osim za posebno navedene studijske programe)1.500,00 EUR
Osnovne studije - Mrežne informacione tehnologije1.800,00 EUR
Osnovne studije - Mehatronika1.800,00 EUR
Osnovne studije - Zdravstvena nega1.800,00 EUR
Osnovne studije - studijski programi iz oblasti dizajna1.800,00 EUR
Specijalističke studije2.400,00 EUR
Master studije 2.400,00 EUR
Master studije - Industrija 4.0
Master studije - studijski programi iz oblasti dizajna2.700,00 EUR
  • Samofinansirajući studenti visokog obrazovanja školarinu plaćaju srazmerno upisanom broju ESPB bodova, odnosno srazmerno upisanom  broju predmeta.
  • Studenti visokog obrazovanja čije se školovanje finansira iz budžeta za ESPB bodove  upisane preko 60 ESPB plaćaju školarinu srazmerno upisanom broju ESPB bodova.
  • Studenti visokog obrazovanja kojima je na lični zahtev produžen rok za završetak studija, plaćaju školarinu u školskoj godini srazmerno upisanom broju ESPB bodova, uz naknadu za donošenje rešenja o produžetku roka.
PRIJAVA ISPITA U ROKU (po ispitu)Druga prijava za
samofinansirajuće studente
Više od 2 prijave
za sve studente
Za osnovne studije 1000,001.500,00
Za specijalističke studije1000,001.500,00
Za master studije1000,001.500,00
Za evidentirane studente1.500,001.500,00
PRIJAVA ISPITA POSLE ROKA (po ispitu)Za sve studente
Za osnovne studije 1.500,00
Za specijalističke studije1.500,00
Za master studije1.500,00
Za evidentirane studente2.500,00

Evidentirani studenti su studenti višeg obrazovanja koji se evidentiraju po isteku
apsolventskog staža i imaju samo pravo polaganja ispita.

PRIJAVA ODBRANE ZAVRŠNOG RADAPrijava i polaganjeIzrada i dodela diplome i dodatka diplomiIzrada i izdavanje diplome i dodatka diplomi na engleskom jeziku
Za osnovne studije/10.000,0020.000,00
Za evidentirane studente6.000,005.000,00/
Za specijalističke studije18.000,0010.000,0020.000,00
Za master studije18.000,0010.000,0020.000,00
OSTALE USLUGEIznos naknade
Naknada troškova upisa5.000,00
Izdavanje rešenja o prelasku na studije u Akademiju ili rešenja o promeni studijskog programa5.000,00
Izdavanje rešenja o priznavanju ispita3.500,00
Troškovi polaganja prijemnog ispita i priznavanja prijemnog ispita sa druge visokoškolske ustanoveOdeljenje za tehnologije 6.000,00
Odeljenje za dizajn 8.000,00
na engleskom jeziku 200,00 EUR
Naknada za upis, overu i evidentiranje posle roka5.000,00
Izdavanje uverenja o ispitima3.000,00
Ispis i izdavanje ispisnice4.000,00
Izdavanje dokumenata na revers500,00
Izdavanje duplikata indeksa5.000,00
Izdavanje duplikata diplome ili uverenja o diplomiranju5.000,00
Razna uverenja po posebnim zahtevima studenata 3.000,00
Poništavanje položenih ispita - za sve studijske programe3000,00
Promena teme/mentora završnog rada – na lični zahtev5.000,00
Naknadni upis i promena upisanih predmeta – na lični zahtev3.000,00
POSEBNE USLUGEZa državljane RSZa strane državljane
Nostrifikacija ili ekvivalencija strane visokoškolske isprave20.000,0040.000,00
Izdavanje duplikata uverenja o položenom stručnom ispitu5.000,00/
Donošenje rešenja o produžetku roka za završetak studija5.000,00/
Provera verodostojnosti diploma ili uverenja o diplomiranju, po zahtevu 5.000,00/

NAČIN  PLAĆANJA  ŠKOLARINE

Studenti koji prvi put upisuju Akademiju na svim nivoima studija školske 2023/24. godine u statusu samofinansirajućeg studenta, školarinu mogu platiti na jedan od sledećih načina:

  • u celini, prilikom upisa sa popustom u iznosu od 5%;
  • 40% školarine prilikom upisa a preostali deo školarine najkasnije do 31.8.2023. godine.

Studenti na osnovnim strukovnim studijama koji upisuju narednu godinu studija kao i studenti koji prvi put upisuju Akademiju u drugom i trećem upisnom roku u statusu samofinansirajućeg studenta, školarinu mogu platiti na jedan od sledećih načina:

  • u celini, prilikom upisa sa popustom u iznosu od 5%;
  • 40% školarine prilikom upisa a preostali deo školarine najkasnije do 01.12.2023. godine.

Studenti koji se upisuju na specijalističke i master strukovne studije u statusu samofinansirajućeg studenta u drugom i trećem upisnom roku i u narednu godinu studija, školarinu mogu platiti na jedan od sledećih načina:

  • u celini, prilikom upisa sa popustom u iznosu od 5%;
  • 40% školarine prilikom upisa, 30% školarine najkasnije do 01.12.2023. godine i 30% školarine najkasnije do 31.3.2024. godine.

NAČIN UPLATE OSTALIH I POSEBNIH USLUGA

Naknada za ostale i posebne usluge uplaćuje se u celokupnom iznosu u trenutku kada se podnese zahtev za izvršenje radnje koja podleže plaćanju.

Tekući račun Akademije: 840-2118666-55