STUDENTSKA SLUŽBA

Odsek Kompjutersko-mašinsko inženjerstvo

Nade Dimić 4, Zemun

Rad sa studentima: 11:00 – 13:00 časova

El. pošta: dblazeskiandjelkovic@atssb.edu.rs; jrastovac@atssb.edu.rs

Telefon: +381 66 88 26 900

Uverenja, zahtevi i molbe

Studentu se Uverenje o redovnom školovanju može izdati svakog radnog dana u vreme rada Studentske službe sa studentima. Za izdavanje uverenja potreban je samo indeks. Izdavanje Uverenje o redovnom školovanju je besplatno.

Za izdavanje drugih uverenja po posebnim zahtevima studenata potrebno je obratiti se Studentskoj službi i dostaviti dokaz o uplati troškova za izdavanje razna uverenja po posebnim zahtevima studenata, u skladu cenovnikom.

Zahteve i molbe student može da preda preko šaltera Studentske službe. Zahtevi i molbe mogu se predati u slobodnoj formi ili se mogu preuzeti i koristiti obrasci koji su dostupni na stranici Studentskog portala Dokumenti.

Za izdavanje ispisnice i dokumenata na revers, kao i prigovore i sugestije pogledati Studentski portal ATSSB.